Dom

Home Blog Bio Contact Forums Lyrics Music Photos Video Store

Najnowszy projekt Haven. Nagranie kraj wyposażony Maisey Yates, śpiewając Part Time Cowboy! Ta piosenka jest na podstawie pierwszej książki w Copper Ridge serii - "Part Time Cowboy" dostępne w sklepach na całym świecie teraz. Możesz sprawdzić serii jest na miejscu Maisey tutaj: http://www.maiseyyates.com/books/copper-ridge-1/

Spotify iTunes AmazonMP3