Dom

Home Blog Bio Contact Forums Lyrics Music Photos Video Store

Najnowszy projekt Haven. Nagranie kraj dysponuje Maisey Yates, śpiew Part Time Cowboy! Ta piosenka jest oparty na pierwszej książki w serii Copper Ridge - "Part Time Cowboy" dostępne w sklepach na całym świecie teraz. Możesz sprawdzeniu na miejscu Maisey serii tutaj: http://www.maiseyyates.com/books/copper-ridge-1/

Spotify iTunes AmazonMP3